top of page

TEORIER OCH VERKTYG

logga-pratbubbla.png

Med hjälp av olika kommunikationsmodeller ger jag dig hjälp till självhjälp att hantera konflikter och samarbetshinder på ett konstruktivt sätt. De teorier jag använder är baserad på forskning inom psykologi och social teori.

 

Samtalen har en klar och tydlig pedagogisk struktur, där den terapeutiska relationen är oerhört viktig. Hur delar av de olika verktygen används och vilka beror på den person jag möter. Samtalen leder till självkännedom och medvetenhet om hur relationer och sociala sammanhang påverkar en människas utveckling.

KBT – Kognitiv Beteende Terapi/metod 

en psykoterapeutisk behandlingsmetod som grundar sig på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inställd på nuet och på framtiden än på det förflutna.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

den tredje vågens beteendeterapi som går ut på att ändra förhållningssättet till sina tankar, och med hjälp av professionellt stöd möta smärtsamma tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser, istället för att undvika dem.

TA -  Transaktionsanalys

en kommunikationsteori, där olika sammanhängande system av tankar, känslor och beteendemönster sammanfattas i begreppen Vuxen, Förälder och Barn = Jag tillstånd.

EK - Empatisk Kommunikation (Kuben, Giraffspråket)

ett kommunikationsverktyg som lär oss att be om vad vi behöver utan att trampa andra på tårna. Att vara tydlig sig själv utan attack och försvar. Man försöker i samtal och vid konflikter uttrycka fyra saker.

Observation - vad man ser och hör

Känsla - vad man känner inför vad den andre säger

Behov - vilka behov man har

Önskemål - vad den andre kan göra för att uppfylla dem. Utan måsten och krav.

Man är dessutom uppmärksam på att det man ser inte är hela bilden. Man försöker helt enkelt utröna den andres känslor och behov - man utvecklar sin empatiska förmåga.

LIP - Lösningsfokuserad pedagogik

En arbetsmodell som bjuder på ett flertal stödjande verktyg hur man kan gå från problem mot önskat uppsatt mål. En modell som ger hopp, optimism, motivation och främjar samspel och verktyg.

"Att bygga på det framgångsrika i varje människa är mer

fruktbart än att försöka täppa till eventuella brister."

logga-pratbubbla.png
bottom of page