top of page

SAMTALSTERAPI

par-händer.jpg

PARSAMTAL

Att få relationer att fungera och utvecklas är inte alltid så lätt och kräver arbete och motivation. Framförallt när kommunikationen mellan par låst sig. Med hjälp av en tredje part kan det vara lättare att förklara vad man känner, även lättare att lyssna och förstå den andre ur ett annat perspektiv. Få stöd i att uttrycka känslor och behov på ett ärligt sätt. För att kunna det kanske man behöver nya verktyg och strategier för att komma vidare, hitta tillbaka till varandra, eller kanske separera på ett så bra sätt som möjligt.

utveckling.png

SAMTALSTERAPI - UTVECKLINGSSAMTAL

Att ta hand om sig själv är viktigt. Det är inte så ovanligt att människan blir lätt fånge av energikrävande negativa tankemönster och ältande. Då kan man behöva någon som lyssnar och som kan hjälpa till att sortera känslor och tankemönster och hitta verktyg för att nå ökad livskvalitét. Du får hjälp att sätta ord på dina känslor - negativa som positiva. Hjälp till insikt och medvetenhet om dina egna resurser och möjligheter. Därefter får du övningar, metoder och strategier för att stärka dina möjligheter och känna dig säkrare och tryggare med dig själv.

livssamtal.png

LIVSORIENTERANDE SAMTAL

Ibland kan vi uppleva att vi tappat fokus och riktning i livet. Då kan det kännas bra att få stöd och hjälp att "komma upp på banan igen". Med hjälp av ett professionellt bollplank återta kommandot och med hjälp av lösningsfokuserat förhållningssätt titta på möjligheter och lösningar, delmål och mål.

kris.png

KRISSAMTAL

Olika sorters kriser är en naturlig del av livet där vi ibland kan behöva professionellt samtalsstöd under en begränsad period. Stödsamtalens syfte är att du skall kunna prata om en svår händelse, något som har skakat om dig och din vardag. Kanske en sjukdom, en skilsmässa, ett dödsfall, en förlust av arbete, familjeproblem, eller en olycka. Stödsamtalen är till för att hjälpa dig att bearbeta dina känslor och tankar kring händelsen.

bottom of page