top of page

OM MIG

om-mig.jpg

Jag är utbildad pedagog (-74) och har många års erfarenhet av ledarskap, ledarutveckling, vägledning, utbildning och fortbildning. Är också utbildad Samtalsterapeut och startade mitt företag Kommunikation Karin Lindén 2003.

Jag har erfarenhet att möta människor i kris och människor i utveckling, där min roll är att coacha till självinsikt och självhjälp. Jag har förmåga att skapa trygghet i nuet. För mig är det viktigt att ge hjälp till ökad självmedvetenhet, att få andra att se sina förmågor, hitta sina möjligheter och sina egna lösningar. Och att bli medveten om hur relationer och sociala sammanhang påverkar en människas utveckling.

Samtalen har en klar och tydlig pedagogisk struktur, där den terapeutiska relationen är oerhört viktig. Hur delar av de olia terapeutiska verktygen jag använder och vilka beror på den person jag möter (läs mera på Teorier och Verktyg).

 

Som samtalsterapeut/pedagog använder jag teorier baserad på vetenskapliga studier i psykologi och social teori, såsom systemteori, komplexitetsteori och social konstruktionism.

bottom of page